Home / Bài văn mẫu lớp 12 (page 2)

Bài văn mẫu lớp 12

Hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong hai bài thơ Chiều tối (Hồ Chí Minh) và Từ ấy (Tố Hữu)

vanmauhay img - Hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong hai bài thơ Chiều tối (Hồ Chí Minh) và Từ ấy (Tố Hữu)

Hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong hai bài thơ Chiều tối (Hồ Chí Minh) và Từ ấy (Tố Hữu) Bài làm Hướng dẫn: Bài viết có thể tổ chức theo nhiều cách, miễn là nêu được các ý sau đây: 1. Giới …

Read More »

So sánh tư tưởng Đất Nước trong Việt Bắc (Tố Hữu) và trích đoạn Đât Nước (trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm)

vanmauhay img - So sánh tư tưởng Đất Nước trong Việt Bắc (Tố Hữu) và trích đoạn Đât Nước (trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm)

So sánh tư tưởng Đất Nước trong Việt Bắc (Tố Hữu) và trích đoạn Đât Nước (trường ca Mặt đường khát vọng – Nguyễn Khoa Điềm) Bài làm I/ MỞ BÀI : Đất nước là đề tài quen thuộc trong thơ văn. Nhưng không vì thế mà nó trở nên …

Read More »

Phân tích nhân vật Mai (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) và chị Chiến (Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi) để thấy vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần cách mạng của người con gái Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.

vanmauhay img - Phân tích nhân vật Mai (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) và chị Chiến (Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi) để thấy vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần cách mạng của người con gái Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ.

Phân tích nhân vật Mai (Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành) và chị Chiến (Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi) để thấy vẻ đẹp tâm hồn và tinh thần cách mạng của người con gái Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ. Bài làm – Rừng …

Read More »

Liên hệ về sự giống nhau và khác nhau giữa nhân vật Tnú (truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành) và nhân vật A Phủ (truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài).

vanmauhay img - Liên hệ về sự giống nhau và khác nhau giữa nhân vật Tnú (truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành) và nhân vật A Phủ (truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài).

Liên hệ về sự giống nhau và khác nhau giữa nhân vật Tnú (truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành) và nhân vật A Phủ (truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài). Bài làm – Tô Hoài và Nguyễn Trung Thành đều là những cây bút văn xuôi …

Read More »