Home / Bài văn mẫu lớp 4 (page 2)

Bài văn mẫu lớp 4

Em có dịp quan sát các chú (anh) bồ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên biển. Hãy viết một bức thư ngắn gửi các chú (anh) bộ đội biên phòng và cho biết ước mơ của em.

vanmauhay img - Em có dịp quan sát các chú (anh) bồ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên biển. Hãy viết một bức thư ngắn gửi các chú (anh) bộ đội biên phòng và cho biết ước mơ của em.

Em có dịp quan sát các chú (anh) bồ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên biển. Hãy viết một bức thư ngắn gửi các chú (anh) bộ đội biên phòng và cho biết ước mơ của em. Bài làm Đà Nẵng… ngày…. tháng… năm… Các anh bộ đội …

Read More »

Tả cánh diều tuổi thơ

vanmauhay img - Tả cánh diều tuổi thơ

Tả cánh diều tuổi thơ Bài làm Tuổi thơ của đám trẻ nông thôn chúng tôi luôn gắn bó với cánh diều tuổi thơ đẹp đẽ. Cánh diều bay cao, bay cáo vút như muốn trở ước mơ của chúng tôi bay cao bay xa mãi. Cánh diều vừa là …

Read More »