Home / Bài văn mẫu lớp 4 (page 4)

Bài văn mẫu lớp 4

Tả con vịt lớp 4

vanmauhay img - Tả con vịt lớp 4

Tả con vịt lớp 4 Hướng dẫn Ta con vit – Đề bài: Em đã từng được nhìn thấy con vịt ngoài thực tế. Hãy viết bài văn Tả con vịt đó cho mọi người trong lớp cùng nghe. Mở bài Tả con vịt lớp 4 Nhà em có nuôi …

Read More »