Home / Bài văn mẫu lớp 6

Bài văn mẫu lớp 6

Đọc lại truyện cổ tích “Tấm Cám”. Em hãy kể chuyện cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua và mong được đoàn tụ.

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Đọc lại truyện cổ tích “Tấm Cám”. Em hãy kể chuyện cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua và mong được đoàn tụ.

Đọc lại truyện cổ tích “Tấm Cám”. Em hãy kể chuyện cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua và mong được đoàn tụ. Bài làm Từ ngày buông mình rơi vào vạt áo bà lão hàng nước, được bà nâng niu, Tấm ở trong quả …

Read More »