Home / Bài văn mẫu lớp 7

Bài văn mẫu lớp 7

Nhân dân ta thường khuyên bảo nhau: “Ai ơi giữ chỉ cho bền / Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai”. Hãy giải thích ý nghĩa câu ca dao trên

hoaphuong 25 310x165 - Nhân dân ta thường khuyên bảo nhau: “Ai ơi giữ chỉ cho bền / Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai". Hãy giải thích ý nghĩa câu ca dao trên

Nhân dân ta thường khuyên bảo nhau: “Ai ơi giữ chỉ cho bền / Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai”. Hãy giải thích ý nghĩa câu ca dao trên Bài làm Ở đời, thường làm công việc gì muốn thành công ta phải bền lòng vững chí. Không …

Read More »

Em hãy giải thích ý nghĩa của bài ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen / Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng / Nhi vàng bông trắng lá xanh / Gần bùn mà chẩng hôi tanh mùi bùn

hoaphuong 10 310x165 - Em hãy giải thích ý nghĩa của bài ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen / Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng / Nhi vàng bông trắng lá xanh / Gần bùn mà chẩng hôi tanh mùi bùn

Em hãy giải thích ý nghĩa của bài ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen / Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng / Nhi vàng bông trắng lá xanh / Gần bùn mà chẩng hôi tanh mùi bùn Bài làm Từ bao đời nay, nét trong sáng …

Read More »