Home / Bài văn mẫu lớp 7 (page 2)

Bài văn mẫu lớp 7

Giải thích lời dạy Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điểu gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ

hinh anh nu sinh hoc sinh dep 310x165 - Giải thích lời dạy Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điểu gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ

Giải thích lời dạy Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điểu gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ Hướng dẫn Bác Hồ dạy chúng ta: Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. …

Read More »